Mentalbeskrivning hund (MH) för Nika

Nika genomförde MH den 12 november, 2011, i Höganäs. Testet visar att Nika helt saknar jaktintresse, inte är aggressiv, men att hon är social, lekfull, nyfiken, och orädd. Klicka här för att se en film från testet.

Nedan visas en sk spindel som är sammanställd av SKK. Det gröna området är Nikas resultat, medan den röda linjen representerar medelvärdet för rasen.

Översikt

Klicka här för Nikas MH-protokoll (.pdf, 1.5MB). Där finns bland annat information om bedömningen för respektive moment.

Detaljerade diagram

Nyfikenhet och orädslaNyfikenhet och orädsla

AggressivitetAggressivitet

SocialitetSocialitet

JaktintresseJaktintresse

LekfullhetLekfullhet