Bernerböcker

En gång Berner - alltid Berner

Elisabeth Falkhaven, säljs av Sennengänget i Väst.

En mycket trevlig och läsvärd bok skriven av en riktig Berner-ambassadör, Elisabeth Falkhaven, som för övrigt är matte till Nikas farbror Camiel. Läsaren får en utmärkt inblick hur det är att leva med och äga en Berner.

Boken är indelad i tre delar. Den första delen innehåller en utförlig beskrivning av rasen och dess kännetecken, samt författarens egna erfarenheter. Den andra delen beskriver Bernerns arbetande förmåga, som tjänste-, räddnings- och servicehund för att nämna några exempel. Vidare beskrivs avelsarbetet och de utmaningar rasen och uppfödarna står inför. Flera stora Berner-profiler intervjuvas och de delger både sina expertkunskaper och erfarenheter som hundägare. Den sista delen innehåller rasstandarden och historik.

Den här boken är ett måste för alla Berner-ägare. När man har läst boken blir man ännu mer övertygad om att en gång Berner - alltid Berner stämmer till 100%. Nika ger boken fem av fem tassar.


The Bernese Mountain Dog

Julia M. Crawford, ISBN 1-58245-162-1, Howell Book House, 2000.

Den amerikanska serien "An Owner's Guide to a Happy Healthy Pet", i vilken den här boken ingår, finns för en rad olika raser. Boken är indelad i fyra delar varav de två sista, "Enjoying your dog" och "Beoynd the Basics", är allmänna för alla raser. De två inledande Berner-avsnitten omfattar dock två tredjedelar av boken.

Boken vänder sig till Berner-ägare. Första delen beskriver rasen utifrån den amerikanska ras-standarden, Bernerns historia och hur Bernern upplever världen. Den andra delen beskriver hur det är att leva med en Berner, bland annat vad man skall tänka på när man hämtar sin valp och hur man håller hunden frisk.

Att de två sista delarna i boken inte är dedikerade för Bernern, utan är allmänna för alla raser, drar ner helhetsintrycket av boken. I övrigt är det en trevlig och informativ bok. Nika ger boken tre av fem tassar.


The Bernese Mountain Dog

Sharon Chestnut Smith, ISBN 0-87605-075-5, Howell Book House, 1995.

Den här boken har några år på nacken men den är en riktig guldgruva för både Berner-ägare och uppfödare. Rasstandarden förklaras ingående och korrekt utseende och korrekta rörelser samt olika avvikelser och fel visas med bilder och skisser, vilket kan ge många aha-upplevelser. Lika informativt är avsnittet om hur du tränar och visar din Berner på utställning.

Författaren är amerikanska och boken har därför ett amerikanskt perspektiv, annars hade den fått fem av fem tassar. Nu får den nöja sig med fyra tycker Nika.


The Bernese Mountain Dog Today

Dr Malcolm B. Willis, ISBN 1-58245-038-2, Howell Book House, 1998.